คุกกี้ในส่วนฟังก์ชัน ช่วยดำเนินการฟังก์ชันบางอย่าง เช่น กา�… Read More